همزمان با هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها؛

ایکوم ایران موزه های برتر را معرفی کرد

کمیته ملی موزه ها (ایکوم ایران) برگزیدگان خود را با 13 شاخص معرفی کرد. بر این اساس موزه‌های خصوصی، موزه‌های دولتی کوچک و موزه‌های دولتی متوسط موفق به دریافت امتیاز در شاخص مدیریت نشدند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر ایکوم ایران موزه های برتر را معرفی کرد

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، برگزیدگان برحسب نمره اخذ شده در شاخص‌ها در سیزدهمین دوره آئین موزه برتر انتخاب شده اند.

شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو

۲- موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

موزه‌های دولتی کوچک: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه چینی خانه

۲- موزه ملی تاریخ طبیعی

۳- موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک ایران

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

۲- موزه منطقه‌ای خلیج فارس

۳- مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

شاخص توسعه مدیریت:

موزه‌های خصوصی، موزه‌های دولتی کوچک و موزه‌های دولتی متوسط: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

شاخص گردآوری:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو

۲- موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی

۳- موزه ارامنه آرداک مانوکیان

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- موزه تاریخ علوم اردبیل

۲- باغ موزه نگارستان

به صورت مشترک: موزه مردم شناسی میمه و پارک موزه علوم زمین

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه ملی تاریخ طبیعی

۲- موزه ملی هنر و ادبیات کودک

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- موزه آستان قدس رضوی

۲- موزه ملی ایران

شاخص نگهداری و حفاظت:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

۲- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو

۳- موزه خصوصی پبده

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس

۲- سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

۳- موزه شهرداری اردبیل

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه چینی خانه

۲- موزه رضا عباسی

۳- موزه مقدم

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

۲- موزه ملی ایران

۳- مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

شاخص مناسب سازی برای معلولان:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه صلح

۲- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه هنرهای تزئینی

۲- باغ موزه قصر

۳- موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک

شاخص تلاش برای بقا:

موزه‌های خصوصی:

۱- خانه موزه چمن آرا (بتهوون)

۲- به صورت مشترک موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر و موزه هنر مشکین فام

۳- موزه خصوصی تمبر یکتا

موزه‌های دولتی کوچک، موزه‌های دولتی متوسط: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- موزه ارتباطات

شاخص بازدید:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه بین المللی مطبوعات

۲- موزه زمین شناسی گرگان

۳- موزه عروسک

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- باغ موزه نگارستان

۲- موزه تاریخ علوم اردبیل

۳- کاخ عالی قاپو

موزه‌های دولتی متوسط:

موزه مقدم

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- موزه ملی ایران

۲- موزه آستان قدس رضوی

۳- مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

شاخص معرفی:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو

۲- به صورت مشترک موزه مردم شناسی اوز و خانه موزه بومیان کیش

۳- موزه معماری و خلاقیت

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- موزه خیابان ولی عصر

۲- موزه شهرداری اردبیل

۳- سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه آبگینه و سفال

۲- موزه ملی هنر و ادبیات کودک

۳- به صورت مشترک موزه رضا عباسی و موزه تاریخ آمل

موزه‌های دولتی و بزرگ:

۱- موزه ملی ایران

۲- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

۳- موزه آستان قدس رضوی

شاخص روز جهانی:

موزه‌های خصوصی و موزه‌های دولتی کوچک و موزه‌های دولتی متوسط و موزه‌های دولتی بزرگ: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

شاخص پژوهش:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه معماری و خلاقیت

۲- موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی

۳- موزه ارامنه جلفای نو

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه شهرداری اردبیل

۲- سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

۳- موزه خیابان ولی عصر

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک

۲- موزه آبگینه و سفال

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- موزه ملی ایران

۲- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

۳- آستان قدس رضوی

شاخص آموزش:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه صلح تهران

۲- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو

۳- موزه معماری و خلاقیت

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- سایت موزه چغازنبیل و هفت تپه

۲- موزه تاریخ علوم اردبیل

۳- موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه ملی تاریخ طبیعی

۲- موزه هنرهای تزئینی ایران

۳- موزه فرش

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- موزه ملی ایران

۲- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

۳- موزه علوم و فناوری

شاخص کودک و نوجوان:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه صلح تهران

۲- خانه موزه چمن آرا (بتهوون)

۳- به صورت مشترک موزه تنوع زیستی سمیرم و سفیران فرهنگ صلح

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- موزه شهرداری اردبیل

۲- به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه خط و کتابت استاد میرزا احمد نی ریزی

موزه‌های دولتی متوسط:

۱- موزه هنرهای تزئینی ایران

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- موزه ملی علوم و فناوری

۲- موزه ملی ایران

۳- مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

شاخص خلاقیت و نوآوری:

موزه‌های خصوصی:

۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو

۲- موزه معماری و خلاقیت

۳- موزه صلح تهران

موزه‌های دولتی کوچک:

۱- موزه خیابان ولی عصر

موزه‌های دولتی متوسط: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

موزه‌های دولتی بزرگ:

۱- موزه ملی ایران

۲- موزه ارتباطات

۳- موزه منطقه‌ای خلیج فارس

ایکوم ایران موزه ارتباطات را به دلیل تلاش‌های بی دریغ در توسعه فعالیت موزه‌ها در فضای مجازی و کمک به تجهیز بسیاری از موزه‌های کشور در زمینه بهره مندی از امکانات اتصال به شبکه مجازی، شایسته «تقدیر ویژه» می‌داند. ایکوم ایران دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست را به دلیل تلاش در راه اندازی موزه‌های محیط زیست و حیات وحش در سطح کشور شایسته «تقدیر ویژه» دانست.

ایکوم ایران شورای موزه‌های دانشگاهی در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم و فتاوری را به دلیل تلاش در راه اندازی موزه‌های دانشگاهی کشور شایسته «تقدیر ویژه» می‌داند. همچنین فعالیت مشترک موزه‌های ملی ارتباطات و ارامنه تهران و سیمین و جلال را به دلیل همکاری در معرفی ارزشهای فرهنگی کشور شایسته «تقدیر ویژه» است.

پروفایل خبری کسب و کارهای منتخب

بارسانه های گزارش خبر

با رسانه ها

تیم خبری گزارش خبر

گروه حفاظتی پاس

روابط عمومی گروه پاس

تیم تامین حفاظت سازمان ها و اشخاص

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

بزرگترین پروژه های صنعتی کشور

دبستان پسرانه غیردولتی نهال اندیشه

دبستان نهال اندیشه

آموزش و تربیت علمی و کاربردی دانش آموزان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

تامین آهن اسفنجی تولیدکنندگان فولاد در کشور

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آموزش تخصصی دوره های حسابداری

شرکت تجلی معادن و فلزات

تجلی توسعه معادن و فلزات

نخستین شرکت پروژه محور در بازارسرمایه

رپورتاژ آگهی تریبون

تریبون

انتشار گسترده محتوا در رسانه گزارش خبر

روابط عمومی بانک آینده

روابط عمومی بانک آینده

بانک پیشرو در اقتصاد کشور

گروه سرمایه گذاری غدیر

گروه سرمایه گذاری غدیر

بزرگترین هلدینگ چندرشته ای در بازارسرمایه

سرآمد نوین

سرآمد نوین

پیشرو در نرم افزار های تخصص مالی بورس

وکیل اول

وکیل اول

پروانه وکالت ۲۵۸۰۱ کانون وکلای مرکز

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران

تأمین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض الحسنه

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

فعال رسانه ای در استان گلستان

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها