افتتاح کلنیک صحی پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهاراز سوی وزیر صنعت و تجارت

کلنیک صحی پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهار با حضور نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در این ولایت افتتاح شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر افتتاح کلنیک صحی پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهاراز سوی وزیر صنعت و تجارت

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، این کلنیک صحی با هزینه سه میلیون افغانی در یک طبق و شش اتاق با تجهیزات و امکانات مورد نیاز از سوی یک شرکت داخلی در ناحیه چهارم شهر قندهار در پارک صنعتی شور اندام احداث شده است.

نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در مراسم افتتاحیه این کلنیک تاکید کرد که دولت تمام تسهیلات و امکانات را برای افزایش سرمایه گذاری و رشد صنایع دولتی در افغانستان انجام خواهد داد.

در مراسم افتتاحیه این کارخانۀ تولیدی نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت، نمایندگان مردم قندهار در پارلمان، اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی از مسوولین دولتی این ولایت اشتراک داشتند.