مدیرکل صداوسیمای فارس در خصوص راهکارهای مهم کاهش آسیب های اجتماعی بیان کرد:

رویکرد اجتماعی به مسائل ، تقویت تفکر گفتگو و ترویج فرهنگ ریش سفیدی در محلات

مدیرکل صداوسیمای فارس گفت: رویکرد اجتماعی به مسائل ، تقویت تفکر گفتگو و ترویج فرهنگ ریش سفیدی در محلات از راهکارهای مهم کاهش آسیب های اجتماعی است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر رویکرد اجتماعی به مسائل ، تقویت تفکر گفتگو و ترویج فرهنگ ریش سفیدی در محلات

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، مدبری معاون اجتماعی سپاه فجر فارس صبح شنبه 27 آبان با پهلوانیان مدیرکل صداوسیمای فارس دیدار و در خصوص آسیب های اجتماعی بحث و تبادل نظر کردند.

مدیرکل صداوسیمای فارس در این نشست گفت: در مورد مسائل و آسیب های اجتماعی یک وجه مشترک وجود دارد و آن این است که اگر برای حل شدن مسائل یا منحل شدن آسیب ها بخواهیم حرکت کنیم باید رویکرد ما اجتماعی باشد.

پهلوانیان افزود: یکی از جدی ترین مشکلات جامعه ما که سرریز این مشکل ، مشکلات دیگر را ایجاد کرده، تضعیف تفکر گفتگو در جامعه است و این ضعف از خانواده گرفته تا تریبون های اجتماعی وجود دارد.

مدیرکل صداوسیمای فارس ادامه داد: در این حوزه معاونت اجتماعی سپاه فجر عملکرد خوبی داشته و می تواند عملکرد خوبی داشته باشد از جمله نشست های شنبه های مطالبه گری که کار ارزشمندی است که فرهنگ گفتگو و عدم نزاع بین یکدیگر را ترویج می دهد.

پهلوانیان با بیان اینکه شنبه های مطالبه گری که گفتگوی جوان دغدغه مند مطالبه گر با یک مدیر است باید با شرایط و مختصات مناسب ضبط و به طور کامل از رسانه ملی پخش شود افزود: مردم باید بدانند که حرف ها زده و شنیده می شود کما اینکه در صداوسیمای فارس برنامه هایی مانند شهروندخبرنگار درحوزه خبر و پی جور در رادیو و تلویزیون راه اندازی شده است تا صداهای مردم شنیده و مطالبات آنها پیگیری شود.

مدیرکل صداوسیمای فارس ادامه داد: یکی از مسائل مهم در بحث آسیب های اجتماعی رویکرد محله محوری است که به حفظ و بازیافت هویت تاریخی، قومی، قبیله ای و عشیره ای و هم گرایی بین افراد کمک می کند و فرهنگ واسطه گری و ریش سفیدی را در محلات ترویج می دهد و از شکل گیری یا شیوع آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

پهلوانیان در پایان پیشنهاد داد با با همکاری معاونت اجتماعی سپاه فجرفارس، شهرداری شیراز و صداوسیمای فارس برنامه ای تولید شود تا هر هفته با حضور در یکی از محلات شیراز در کنار تهیه برنامه های شاد و مفرح و معرفی تاریخ و هویت آن محله، مسائل و مشکلات آن محله برای کاهش آسیب های اجتماعی بررسی و پیگیری شود.

معاون اجتماعی سپاه فجر فارس هم در این نشست گفت: معاونت اجتماعی سپاه فجر فارس 5 سال است که تاسیس شده است که راهبرد اصلی آن ورود به مسائل اجتماعی با نگاه تخصصی است.

مدبری افزود: در معاونت اجتماعی سپاه فجر فارس، فعالیت های میدانی و اجرایی در بستر آسیب های اجتماعی با نگاه نجات بخش انجام می شود.

وی با بیان اینکه معاونت اجتماعی سپاه فجر فارس در بخش آسیب های اجتماعی در دو حوزه برگزاری برنامه ها، کارگاه ها،عکس نوشته ها و انتشار محتواها و نیز توانمند کردن افراد فعالیت می کند افزود: معاونت اجتماعی سپاه فجر فارس در کنار صداوسیمای فارس می تواند با طراحی و پرداخت مشترک در محلات، گروه های مختلف مردمی را توانمند کند تا با استفاده از ظرفیت های خود، مشکلاتشان را برطرف کنند.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر