بسترسازی جهت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها

فارغ التحصیلان رشته های مصوب و مورد تأیید وزارت بهداشت مرتبط با علوم آزمایشگاهی از جمله میکرو بیولوژی می توانند صرفا در بخش مرتبط با رشته خود در آزمایشگاه ها اشتغال داشته باشند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر بسترسازی جهت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، براساس بند ۳ ماده ۳۲ فصل هشتم آیین نامه تاسیس ومدیریت آزمایشگاههای پزشکی مصوب ۱۳۹۸ ، دانش آموختگان کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مصوب مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله میکروبیولوژی صلاحیت اشتغال به فعالیت های فنی صرفا در بخش مرتبط در آزمایشگاه ها را دارند و از این لحاظ منعی وجود ندارد.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر