به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه جدید کشوری «کارآمد»

کارگاه آموزشی سامانه جدید کشوری «کارآمد» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برگزار شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه جدید کشوری «کارآمد»

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، دکتر «مهرداد شریفی» معاون درمان دانشگاه با تاکید بر ضرورت اجرا و پیاده سازی سامانه کارآمد در واحدها گفت: هماهنگی و همکاری بین بخشی و استانی به منظور اجرای هر چه بهتر و شناسایی چالش های موجود در سامانه کارآمد، امری ضروری است.

«سعید کریمی» مدیر اقتصاد سلامت دانشگاه نیز در این نشست آموزشی، هدف از برگزاری این دوره توجیهی، تسهیل در انجام محاسبات کارانه پزشکان، گروه پرستاری و دیگر کارکنان حوزه درمان عنوان کرد.

دکتر «نیما اختردانش» معاون فنی آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست آموزشی، نظام پرداخت را مقوله ای بسیار مهم و حائز اهمیت در نظام سلامت دانست و بیان کرد: نظام پرداخت، از بخش های اساسی زنجیره خدمت است که اگر به خوبی اجرا نشود، به طور قطع بر کیفیت خدمات سلامت تاثیر بسزایی می گذارد.

«مرضیه مرادی» رئیس گروه تعرفه و کارانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این برنامه با بیان اینکه سامانه «کارآمد»، سامانه ای نوپا بوده و برای ارتقای سازمان، نیازمند همکاری و ارائه پیشنهادات همه جانبه است، درباره راه اندازی، ورود دیتا به سامانه، نحوه محاسبه کارانه، شیوه نامه ها و پرداخت های پزشکان، پرستاران و دیگر موارد مرتبط با این حوزه، مطالبی عنوان کرد.

«حسنیه شفائی» کارشناس گروه تعرفه و کارانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیگر عضو این برنامه بود که با تاکید بر تحقق اهداف این کارگاه آموزشی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری تمام متولیان، شاهد نظام کارآمد پرداختی ها و مبتنی بر عملکرد و نظام پرداخت یکپارچه باشیم تا موجب رضایت کارکنان و واحدهای تابعه دانشگاه شود.

همچنین برای آموزش کاربران سامانه کارآمد و نحوه محاسبه کارانه همکاران در بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی، مطالبی ارائه شد.

این کارگاه آموزشی با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز، معاون فنی آمار و فن آوری اطلاعات، رئیس گروه تعرفه و کارانه و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیران سامانه کارآمد دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران فناوری اطلاعات دانشکده ها و بیمارستان های قطب 5 کشور برگزار شد.