بررسی زوایای پنهانی اغتشاشات اخیر و استراتژی رسانه های معاند در گفتگو با حسین براتی پژوهشگر اجتماعی

به خاطر اتفاقات و اغتشاشات اخیردرمورد زوایای پنهانی و استراتژی رسانه های معاند در این حوادث و اهمیت هوشیاری تمامی اقشار جامعه، مصاحبه اي باحسين براتي محقق وپژوهشگرمسائل مذهبي واجتماعي انجام شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر بررسی زوایای پنهانی اغتشاشات اخیر و استراتژی رسانه های معاند در گفتگو با حسین براتی پژوهشگر اجتماعی

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، به خاطر اتفاقات و اغتشاشات اخیردرمورد زوایای پنهانی و استراتژی رسانه های معاند در این حوادث و اهمیت هوشیاری تمامی اقشار جامعه، مصاحبه اي باحسين براتي محقق وپژوهشگرمسائل مذهبي واجتماعي انجام شد.

يكي ازمهمترين تفاوت هاي اين اغتشاشات حضورآشوبگراني بود كه پاي برخي ازاقشارجامعه مردمي كه شرايط سني شان غالبا سابقه حضور درانقلاب رانداشته اند،بوددليل اهميت اين طيف سني براي دشمنان چيست؟

ايران عزيزمان به عنوان يك كشور موثر سیاسی و اقتصادی وباثبات درمنطقه بار دیگر نقشه دشمنان را باشكست مواجهه كرد و بارها نظاره گر ضربه زدن به مردم وكشور بوده و هستیم.

باتوجه به اعداد و ارقام های اغتشاشات اخیر، نزدیک به٨٠ درصد معترضان نوجوان وجوانانی بودند مه صحنه های سیاسی را تجربه نکرده بودند و ورود دشمن با برنامه ريزي هاي خود به دنبال سواستفاده ازاحساسات و هيجانات نسل جوان بود که به شکست منتهی شد و از ابتدا سعی داشت با تحريك هيجانات آنان دراغتشاشات اخير سوار بر موج شده وبرنامه خودرا پيش ببرد.

طبيعت وجودی نوجوانان، كوهي ازانرژي را درون خود دارند و بايد اين انرژي تخليه شود اما زماني كه اين انرژي درست تخليه نشود جوانان به هر راهي براي تخليه انرژي خود متوسل مي شوندكه حضور در تجمعات و اغتشاشات يكي از راه هاي مورد هدف دشمنان بود ودقيقا با برنامه ريزي و سیاه نمایی نظام مهوری اسلامی ایران سعي در تاثيرگزاري بر ذهنیات باطل درنسل نوجوان و جوان ایرانی را داشت كه بتواند از این نسل پویا به عنوان ابزاري براي رسيدن به مقاصد شوم خود ازجمله براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي و تجزيه كشور برسد.

نسل جوان، درمورد روزهاي انقلاب هرچه بوده را عموما شنيده ویا خوانده اند و تجربه ای از دسیسه های دشمنان این مرز و بوم را باچشم خود نديده اند. دشمن سعي مي كند از طريق فضاي مجازي يا از هر راهي كه شده آنچه که می خواهد را نشان دهند تا بتوانند جوانان را وسیله ای برای متلاشی کردن فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی این کشور بهره ببرد.

مقام معظم رهبري همواره برنقش جوانان درتحكيم انقلاب اسلامي ومرزوبوم ايران تاكيد دارند چون جوانان نقش مهمي دراين عرصه دارند ودشمن اين رابه خوبي فهميده وقصدسوءاستفاده ازجوانان رادارد.

درشعار (زن- زندگي- ازادي) ازنگاه دشمنان اين مرزوبوم چه چيزي راهدف قرارداده است؟

اين شعار متناسب با فطرت بشري است و دشمنان بدون توجه به معناي آن و درجهت سوءاستفاده هاي جنسيتي به آن دامن مي زنند.

يكي ازاهداف انقلاب اسلامي ايران درواقع تحقق بخشيدن به شعار(زن-زندگي-ازادي) و (مرد-ميهن-آبادي) بوده است.

اما ديد انقلاب اسلامی به موضوعاتی همچون آزادي زنان كاملا با ديد دشمنان که با مبنای برهنگی و از بین بردن اصول تحکیم خانواده گره خورده است، متفاوت است.

هدف دشمنان ازسر دادن اين شعار بی اهیمت جلوه دادن جایگاه زنان در خانواده و جامعه و ترویج بي بند و باري است و آزادي زن را فقط درمسائلي چون نداشتن حجاب و برهنگی مي دانند.

ازنظردشمنان مبحث زن زندگي ازادي يعني اينكه يك زن بعنوان مادر آینده فرزندان کشورمان بايد بدون هيچ چارچوبی و هنجارشکن درجامعه نقش آفرینی کند و تغییر رویه فرهنگی با نگاه ابزاري به زن رقم بخورد.

جایگاه زن در انقلاب اسلامي مقدس است و مهترین نقش در زمینه سازی فرهنگی و تربیتی خانواده ها و نسل های آینده برعهده دارد و بعنوان نقش مادر به آن عزت و ا حترام بالايي بخشيده است.

پشت پرده اين شعار نابودي خانواده و از بين رفتن واژه اي به نام خانواده است. همانطوركه درجوامع غربي شاهد هستیم، فقدان چارچوب مناسب و تربیتی به اسم خانواده و نگاه ابزاری به جایگاه زن چالش اصلی جوامع غرب محسوب می شود.

نقش محرك ومولد رسانه هاي غربي ومعاند دراغتشاشات اخير ولزوم سوادرسانه اي به عموم مردم راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

غرب باكمك امپراطوري رسانه اي اعتراضات ايران را بزرگ جلوه مي دهد تا با پوشاندن حقايق به اهداف شوم خود دست يابد.

يكي از ابزارهاي مهم دشمن برای رسيدن به اهدافش، رسانه و قدرت نفوذ رسانه اي است. آنان به بهانه فوت يك هموطن (مهسا اميني) فرصت را غنيمت شمردند و براي عقده گشايي از جمهوري اسلامي ايران، ماموريت اصلي خود را برپايه توطئه، سياه نمايي، تبليغات منفي، دروغ،شايعه پراكني، بزرگنمايي، كشته سازي و اموزش خرابكاري آغازكردند حتي دراين ميان از اظهار نظرخام برخي مسئولين، سلبريتي ها، ورزشكاران و… وهمچنین حضور برخي جوانان دركف خيابان ها شروع به سواستفاده كردند.

در مورد رسانه هاي غربي مي توان گفت شبكه هايي چون اينترنشنال سعودي، بي بي سي، من وتو، راديوفردا، صداي امريكا و… بيشترين نقش را درساماندهي اغتشاشات اخير ايران داشتند و اطلاع رسانی آشوبگری عموما از طریق شبكه اجتماعي آمریکایی اينستاگرام پیش گرفته شد.

اموزش و يادگيري سواد رسانه اي در جامعه الزامي است تا بتوان به راحتي اخبار كذب و دروغ را از اخبارصحيح جدا كرد و رسانه هاي غربي نتوانند با مواردي كه عرض كردم درساماندهي اغتشاشات تاثيرگذارباشد.

هدف از تضعیف جایگاه پلیس و به خطر انداختن امنیت کشور است این امر چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی برای کشور به همراه خواهد داشت؟

تضعیف پلیس یعنی تضعیف نظم وامنیت عمومی. پلیس ازمردم و برای مردم است و دود تضعیف جایگاه پلیس ابتدا به چشم مردم می رود و امنیت کشورضعیف می شود و دشمنان اين کشور و انقلاب خیلی راحت می‌توانند از شیوه های مختلف به نظام ضربه بزنند و برای رسیدن به اهداف شوم خود وارد عمل شوند.

ازجمله پیامدهای سیاسی تضعیف پلیس درجامعه، حرکت درمسیرخلاف منافع ملی وامنیت عمومی است.

امنیت عمومی کشور به عنوان زیرساخت امنیت ملی مهمترین بستر توسعه و پیشرفت کشوراست. بنابراین تضعیف پلیس باعث ایجاد موانع بزرگی برای پیشرفت و توسعه کشوراست.

البته باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که یکی ازاهداف دشمنان از تضعیف نیروی انتظامی و پلیس کشور ایجاد طرح سوریه سازی کشورایران است. عدم بسترسازی امنیت و تضعیف پلیس موجب عدم رشد اقتصادی، تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می شود.

تضعیف جایگاه پلیس باعث ایجاد بی بندوباری، بی قانونی و هرج ومرج می شود و این پیامدهای اجتماعی این جایگاه است.

با تضعیف جایگاه پلیس جرم وجنایت درکشور زیادمی شود و امنیت ازبین می رود و هرکس هرکاری هرجرمی را خواست انجام می‌دهد و دقیقا آن موقع است که سنگ روی سنگ بند نمی شود وکنترل چنین مواردی بسیارسخت است.

تضعیف پلیس علاوه برپیامدهای اجتماعی، پیامدهای سیاسی هم دارد. همانطورکه خدمتتون عرض کردم وقتی پلیس یک کشور ضعیف شود مردم اعتماد خود را نسبت به پلیس ازدست می دهد و همین امر باعث می‌شود امنیت آن کشور هم ضعیف شود و پاسداری از مرزها بسیار سخت شود و امکان نفوذ و حمله دشمنان به کشور فراهم می شود.

تحت هر عنوان پلیس اقتدارخود را ازدست بدهد امنیت جامعه از بین رفته است. تضعیف پلیس وقوای انتظامی یک خیانت وگناهی نابخشودنی است. چون باتضعیف باغبانان عدالت کلمه امنیت معنایی ندارد و وقتی امنیت نباشد نه خوراک لذت می‌بخشد ونه خانواده.