یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

تصویر آینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم

در این یادداشت به برخی از فراز های این بیانیه که ترسیمی شفافی از آینده انقلاب اسلامی پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تصویر آینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبر با موضوع "تصویرآینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم" آورده است

ارزش های مشترک و مورد وفاق جمعی است که افراد جامعه را برای دستیابی به یک هدف کلان ملی ترغیب می کند. بیانیه گام دوم انقلاب هم به طرز چشمگیری به تبیین و تشریح ارزش ها پرداخته است.

در فرازهای از بیانیه نقش ارزش ها و برجسته کردن جایگاه آنها در آینده انقلاب اسلامی نقش پررنگ تری دارد.

در این یادداشت به برخی از فراز های این بیانیه که ترسیمی شفافی از آینده انقلاب اسلامی پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.

دهه های آینده دهه های شماست و شمائید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) است، نزدیک کنید.

نتایج این فراز از بیانیه:

آینده انقلاب اسلامی روشن است.

آینده انقلاب اسلامی در گرو کار و تلاش بیشتر است.

آینده انقلاب اسلامی با تمدن سازی پیوند خورده است.

آینده انقلاب اسلامی با نظریه مهدویت مرتبط است.

کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعز ت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در رسیدن به رتبه های بالا در دانش ها و فناوری های مهم و...که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهت گیری ها ی انقلابی و جهادی است.

نتایج این فراز از بیانیه:

انقلاب اسلامی به توسعه و پیشرفت در حوزه های مختلف، کمک خواهد کرد.

انقلاب اسلامی به افزایش اقتدار و قدرت منطق های کمک می کند.

انقلاب اسلامی به ارتقای جایگاه کشوردر نظام جهانی کمک می کند.

انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفی ق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد آن بردارید. محصول تلاش چهل ساله، اکنون برابر چشم ماست.

نتایج این فراز از بیانیه:

آینده، نوید دهنده بهره برداری از تجارب و نتایج چهل سال گذشته است.

نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید.

نتایج این فراز از بیانیه:

نگاه خوشبینانه به آینده باید داشت.

امید فردی و جمعی باید تولید کرد.

بی شک فاصله میان بایدها و واقعیت ها، طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی شک در آینده، با حضور نسل جوان مومن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد. باید به قله ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته ها عبور کنیم.

نتایج این فراز از بیانیه:

فاصله بایدها و واقعیت ها قابل کاستن است.

نقش محوری و برجسته با جوانان خواهد بود.

علم و ایمان باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف باید عالی و متعالی باشد.

مرزشکنی دانش باید در دستور کار باشد.