استفاده از زبان ترکی در مناظره انتخاباتی همچنان راهگشا است؟

یک نماینده مجلس در توئیتی نوشت: آقای همتی شما که درمناظره چندکلمه ترکی صحبت کردید چرا در گفتگوهای خصوصی در مجلس سعی می‌کردی نشان بدی ترک نیستی!؟
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر استفاده از زبان ترکی در مناظره انتخاباتی همچنان راهگشا است؟

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: آقای همتی شما که درمناظره چندکلمه ترکی صحبت کردید چرا در گفتگوهای خصوصی در مجلس سعی می کردی نشان بدی ترک نیستی!؟

چرا از احساسات پاک ترک‌ها وآذری زبانها سوءاستفاده می‌کنید. آیا با بچه هاتون درمنزل ترکی صحبت می‌کنید؟ ترکی صحبت کردن آنها را در فضای مجازی پخش کنید مردم قضاوت کنند.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر