رشد سود خالص عملیاتی شرکت گلوکوزان

سود خالص جهش ۲۴۰ درصدی داشته و برابر ۸۹.۴ میلیارد تومان گزارش شده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر رشد سود خالص عملیاتی شرکت گلوکوزان

به گزارش خبر روابط عمومی شرکت گلوکوزان "غگل" در سال مالی منتهی به شهریور، در شش ماهه اول منتهی به پایان اسفند مجموع درآمد‌های عملیاتی را برابر ۴۳۷.۶ میلیارد تومان و بهای تمام شده را ۳۱۱.۲ میلیارد تومان گزارش کرد که به ترتیب ۵۶ و ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است.

سود ناخالص با رشد ۲۱۰ درصدی به ۱۲۶.۴ میلیارد تومان و سود عملیاتی با افزایش قابل توجه ۲۴۰ درصدی به ۱۲۴.۹ میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص جهش ۲۴۰ درصدی داشته و برابر ۸۹.۴ میلیارد تومان گزارش شده است.

بدین ترتیب با سرمایه ۶۱۰.۶ میلیارد تومانی سود خالص به ازای هر سهم برابر ۱۴۷ ریال بوده است.