جواب این معماها رو کی می دونه ؟

یکی از بهترین روش ها برای تقویت مهارت تفکر، بدون شک حل کردن معما های سخت و چالش برانگیز می باشد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر جواب این معماها رو کی می دونه ؟

به گزارش خبرنگاران زنرگی و سرگرمی گزارش خبر، حل کردن معماهای مختلف ذهنی و ریاضی و... به ارتقا مهارت تفکر و چالش کشیدن ذهن کمک می کند. با حل کردن انواع مختلف معما می توانید ذهن خود را تربیت نمایید و هوش خود را بسنجید. اگر عاشق معماهای چالش برانگیز هستید، در ادامه این بخش ازگز ارش خبر تعدادی معما را برایتان آورده ایم که با پاسخ دادن به آنها می توانید هوش خود را بسنجید.

معما
معما

معمای اول:

فردی بر روی نردبان 25 متری ایستاده بود و پایش از نردبان لغزید و روی زمین افتاد اما آسیبی ندید. چگونه ممکن است؟

معمای دوم:

قاتل محکوم به مرگ برای فرار باید از یکی از این سه اتاق عبور کند. در اتاق اول آتش سوزی رخ داده و آتش شعله می کشد، در اتاق دوم قاتلی با تفنگ پر وجود دارد و در اتاق سوم شیری وجود دارد که به مدت چند سال چیزی نخورده، او می تواند از کدام اتاق عبور کند؟

شیر

معمای سوم:

شما دو سطل آب دارید که دمای آب در یکی از سطل ها 25 درجه سانتیگراد و در سطل دیگر 25 درجه فارنهایت است. شما از همان ارتفاع به داخل هر سطل یک سکه را می اندازید و سکه ها در همان زمان به آب می خورند.کدام یک از سکه ها ابتدا به پایین می رسند؟

معمای چهارم:

در یک اتاق ده نفر وجود دارند که هر کسی می تواند کل اتاق و همه افراد را مشاهده کند. شما چگونه در اتاق سیبی را قرار می دهید که همه افراد به جز یک نفر بتوانند آن را ببینند؟

سیب

معمای پنجم:

استادان برای تهیه اشیا یادگاری یک قایق را در بطری جای می دهند. شما می توانید برای قرار دادن یک خیار در بطری راهی بیابید که نه خیار را ببرید و نه بطری را بشکنید؟

معمای ششم:

دو اتومبیل به رنگ های آبی و قرمز وجود دارد که ماشین آبی با سرعت 60 مایل در ساعت و ماشین قرمز 40 مایل در ساعت حرکت می کند. زمان شروع حرکت هر دوی آن ها یکی است اما این دو اتومبیل در یک نقطه از یکدیگر عبور می کنند. چگونه ممکن است؟

خودرو

معمای هفتم:

کجاست که شهر هایش بدون ساختمان ، جنگل هایش بدون درخت و رودخانه هایش بدون آب هستند؟

معمای هشتم:

حلقه یک دختر در زمان صبحانه خوردن داخل فنجان پر از قهوه افتاد اما خشک ماند. چگونه این امر ممکن است؟

حلقه

معمای نهم:

آن چیست که هر فردی دو دفعه اول آن را رایگان دریافت نموده اما دفعه سوم باید پول آن را بدهد؟

معمای دهم:

ماری و چند نفر از دوستانش برای قدم زدن به جنگلی می روند، ناگهان بارش باران آغاز می شود و ماری و دوستانش برای در امان ماندن از بارش باران و خیس شدن به خانه ای متروکه رفته پناه می گیرند. آنها پس از نیم ساعت که باران قطع می شود، به داخل جنگل باز می گردند تا برای رفع گرسنگی میوه بخورند. یکی از دوستان ماری با دیدن درخت سیب و خوردن یک سیب به درخت تبدیل می شود. ماری برای یافتن دوستش تمام جنگل را می گردد و ناگهان صدای شخصی که می گوید:دوست شما به درخت تبدیل شد، باید او را پیدا کنید تا او را برگردانید. شما فقط یک فرصت دارید اگر اشتباه کنید، دوست شما برای همیشه درخت خواهد ماند، را می شنود، ماری چگونه می فهمد کدام درخت دوست اوست؟

درخت

معمای یازدهم:

جواب 30 تقسیم بر نیم و به اضافه 10 چند می شود؟

معمای دوازدهم:

پادشاهی سه دختر داشت که دو تای آنها خواهان ازدواج و دختر آخر دوست نداشت ازدواج کند. پادشاه به سه دختر خود گفت که هرکدام سه قوری یکسان را با یک مقدار آب پر کنند و همزمان روی اجاق بگذارند. آب کتری هرکس سریع تر به جوش بیاید، شوهرش وارث پادشاه خواهد بود. قوری سومین دختر زودتر جوش آمد، چرا؟

معمای سیزدهم:

بسیاری از کفاشان در ترکیه کفش رهگذران را به رایگان تمیز می کنند. اما رهگذران در ازای تمیز شدن کفششان باید به آنها پول بدهند.چرا؟

تمیز کردن کفش

معمای چهاردهم:

آن چیست که متعلق به شماست اما اطرافیانتان بیشتر از شما از آن استفاده می کنند؟

معمای پانزدهم:

جک بدون اینکه صدمه دیده باشد و یا بیمار باشد، سه روز در بیمارستان بوده است اما بعد از مرخص شدن از بیمارستان باید او را حمل کنند ، چرا؟

بیمارستان

معمای شانزدهم:

جان و همسرش در اتاقی نشسته بودند و جان در حال دیدن تلویزیون و همسرش در حال خواندن کتاب بود که ناگهان در ساعت 11 شب برق می رود و جان به رختخواب می رود اما همسرش به کتاب خواندن ادامه می دهد. چگونه او بدون نور مطالعه می کند.

معمای هفدهم:

شاهزاده خانمی در برجی 50 متری زندانی است و یک طناب 25 متری دارد . او با این طناب موفق به فرار شد اما چگونه ؟

طناب

معمای هجدهم:

3 مرد را ربوده اند و در اتاقی زندانی نموده اند. پنجره ای که در اتاق قرار دارد، تنها راه فرار این سه مرد است. آنها روی شانه های یکدیگر ایستاده اند اما باز هم به پنجره نمی رسند. این سه مرد چه کاری باید انجام دهند؟

معمای نوزدهم:

فردی خانه ای ساخته که هر 4 دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد، خرسی بزرگ به این خانه نزدیک می شود، این خرس چه رنگی است؟

پنجره

پاسخ معماها

1.جک در پایین نردبان ایستاده بود.

2. شیری که چند سال چیزی نخورده ، مرده است پس می تواند از اتاق سوم عبور کند.

3. آب در دمای 25 درجه سانتیگراد مایع و در 25 درجه فارنهایت به یخ تبدیل می شود پس سکه در سطل دارای آب مایع زودتر فرو می رود.

4. سیب را باید روی سر هر کسی که می خواهد سیب را نبیند قرار دهید.

5. وقتی خیار هنوز خیلی کوچک است بدون اینکه آن را از ساقه جدا کنیم، داخل بطری قرار می دهیم و می گذاریم در بطری رشد کند و بزرگ شود.

6. اتومبیل ها در جهات مخالف حرکت می کنند.

7. نقشه جهان

8. حلقه در پودر قهوه افتاده که خشک بوده است.

9. دندان

10. همه درختان جنگل در اثر بارش باران خیس بوده اما دوست ماری تنها درختی است که خیس نیست.

11. 70 ، معمولا افراد سی را تقسیم بر 2 کرده و با 10 جمع می کنند که می شود 25 و غلط است. اما در اصل 30 تقسیم بر نیم، دو برابر می شود:30 * 2 + 10

12. دختر اول و دوم که خواهان ازدواج هستند دائما به جوش آمدن قوری را بررسی می کنند اما دختر آخر که خواهان ازدواج نیست در قوری را بر نمی دارد، بنابراین قوری او زودتر می جوشد.

13. کفاشان تنها یک کفش را رایگان تمیز می کنند و مردم مجبورند کفش دیگرشان را با پرداخت پول تمیز کنند.

14. نام شما

15. جک تازه متولد شده است.

16. همسر جان نابینا است و برای خواندن کتاب به نور نیاز ندارد و بریل می خواند.

17. شاهزاده خانم با قیچی کردن طناب از وسط طناب 25 متری را به 50 متری تبدیل می کند.

18. این سه مرد باید جای خود را تعویض کنند ومرد قد بلند که دستان بلندتری دارد باید بالتر قرار بگیرد تا دستهایش به پنجره برسد.

19. سفید چون خانه ای که هر 4 دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد، در نوک قطب جنوب است.

پروفایل خبری کسب و کارهای منتخب

بارسانه های گزارش خبر

با رسانه ها

تیم خبری گزارش خبر

گروه حفاظتی پاس

روابط عمومی گروه پاس

تیم تامین حفاظت سازمان ها و اشخاص

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

بزرگترین پروژه های صنعتی کشور

دبستان پسرانه غیردولتی نهال اندیشه

دبستان نهال اندیشه

آموزش و تربیت علمی و کاربردی دانش آموزان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

تامین آهن اسفنجی تولیدکنندگان فولاد در کشور

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آموزش تخصصی دوره های حسابداری

شرکت تجلی معادن و فلزات

تجلی توسعه معادن و فلزات

نخستین شرکت پروژه محور در بازارسرمایه

رپورتاژ آگهی تریبون

تریبون

انتشار گسترده محتوا در رسانه گزارش خبر

روابط عمومی بانک آینده

روابط عمومی بانک آینده

بانک پیشرو در اقتصاد کشور

گروه سرمایه گذاری غدیر

گروه سرمایه گذاری غدیر

بزرگترین هلدینگ چندرشته ای در بازارسرمایه

سرآمد نوین

سرآمد نوین

پیشرو در نرم افزار های تخصص مالی بورس

وکیل اول

وکیل اول

پروانه وکالت ۲۵۸۰۱ کانون وکلای مرکز

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران

تأمین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض الحسنه

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

اشتغال‌زایی پایدار، ارزش آفرینی مواد معدنی و تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

میلاد فرخ پور

میلاد فرخ پور

فعال حوزه انفورماتیک

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

صدیقه طباطبایی

صدیقه طباطبایی

خبرنگار تحلیلی گزارش خبر

مهدی آشتیانی فرد

مهدی آشتیانی فرد

خبرنگار اختصاصی خبرگزاری گزارش خبر

محمد تقی ناصریراد

محمد ناصریراد

فعال رسانه، مستندساز و منتقدِ سینما

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

فعال رسانه ای در استان گلستان

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها