حمایت از تولید تا صادرات محصولات تولیدکنندگان خرد

شرکت یاس نوین پارسه با حمایت از کارگاه های کوچک در منطقه دره شهر استان ایلام، محصولات فراوری شده باغی و زراعی همانند مرباجات و ترشیجات از تولیدکنندگان این منطقه محروم اقدام به صادرات 4 کانتینر به ارزش 1.4 میلیارد ریال که تعداد 2 کانتینر بصورت مستقیم و الباقی بصورت جریان سازی، فروش و به کشور عراق صادر گردیده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر حمایت از تولید تا صادرات محصولات تولیدکنندگان خرد

به گزارش خبر روابط عمومی شرکت یاس نوین پارسه با عنایت به دستیابی اهداف برنامه توسعه خویش در حال برنامه ریزی و اجرایی کردن بازاریابی و فروش 40 کانتینر به ارزش 140 میلیارد ریال از این دست محصولات تولیدی فراوری شده در مناطق محروم با صادرات به کشور عراق و ظرفیت های کشورهای حوزه خلیج فارس اقدامات بیشتری را در جهت پایدارسازی مشاغل به تعداد 2560 نفر شغل و محرومیت زدایی و مانع خام فروشی این دست از محصولات به انجام برساند.


این شرکت با فراهم سازی زمینه های ورود این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایه از قبیل عراق، نسبت به تولید و تامین سفارشات، اقدامات لازم را انجام می دهد. در این راستا با حمایت از کارخانه های غیر فعال و احیای تولید در آنها باعث ایجاد اشتغال پایدار در استان های مرزی می شود.


شرکت یاس نوین پارسه با نگاه به رساندن حداکثر سود فروش محصول به کشاورزان و تولیدکنندگان از طریق حذف واسطه های زائد، در حال فعالیت می باشد و قصد دارد این نگاه را در جای جای عرصه های فعالیت خویش جاری و ساری نماید.